Wideo

Vera Sharav w rozmowe z Reinerem Fuellmichem – Przygotowania do Norymbergi 2.0 (napisy PL) 

10 ETAPÓW LUDOBÓJSTWA (NAPISY PL) / 10 STAGES OF GENOCIDE (POLISH SUBTITLES)
Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. Konwencja ta została zatwiedzona przez ponad 150 krajów.

https://www.bitchute.com/video/h4eDOjzwoDiL/