Ważne –> [IMF, WHO, WB] Nowe zobowiązanie na rzecz równości szczepień i zwalczenia pandemii. Czyli 50 miliardów Euro z twoich podatków.

Kristalina Georgieva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, David Malpass i Ngozi Okonjo-Iweala

W trakcie przygotowań do szczytu G7, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii, na pierwszym miejscu w porządku obrad znajduje się kwestia zakończenia pandemii wirusa COVID-19 i zapewnienia globalnej odbudowy. Stoją przed nami pilne wyzwania.

Do tej pory stało się już całkowicie jasne, że nie będzie szeroko zakrojonej odnowy gospodarczej bez zakończenia kryzysu zdrowotnego. Dostęp do szczepień jest kluczem do obu tych rzeczy.

Na froncie szczepień dokonał się imponujący postęp. Naukowcy opracowali wiele szczepionek w rekordowym czasie. Bezprecedensowe finansowanie publiczne i prywatne wsparło badania nad szczepionkami, ich rozwój i zwiększanie produkcji. Jednak nadal istnieje niebezpieczna przepaść między bogatszymi i biedniejszymi krajami.

W rzeczywistości, nawet gdy niektóre zamożne kraje już dyskutują nad wprowadzeniem szczepionek przypominających dla swoich społeczeństw, ogromna większość ludzi w krajach rozwijających się – nawet pracownicy służby zdrowia na pierwszej linii – wciąż nie otrzymała pierwszej dawki szczepionki. W najgorszej sytuacji są kraje o niskich dochodach, które otrzymały mniej niż 1 procent podanych do tej pory szczepionek.

Coraz częściej mamy do czynienia z dwutorowym rozwojem pandemii, gdzie bogatsze kraje mają dostęp do szczepionek, a biedniejsze pozostają w tyle.

Niesprawiedliwa dystrybucja szczepionek nie tylko sprawia, że nieopisane miliony ludzi są narażone na zarażenie wirusem. Pozwala również na pojawienie się śmiertelnie niebezpiecznych wariantów wirusa, które odbijają się rykoszetem na całym świecie. Ponieważ warianty nadal się rozprzestrzeniają, nawet kraje z zaawansowanymi programami szczepień zostały zmuszone do ponownego wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków ochrony zdrowia publicznego, a niektóre z nich wprowadziły ograniczenia w podróżowaniu. Z kolei trwająca pandemia prowadzi do pogłębiających się rozbieżności w rozwoju gospodarczym, co ma negatywne konsekwencje dla wszystkich.

Nie musi tak być. Dlatego też wzywamy dziś do zapewnienia nowego poziomu międzynarodowego wsparcia dla – i wdrożenia – zintensyfikowanej, skoordynowanej strategii, wspartej nowymi środkami finansowymi, w celu zaszczepienia świata.

Niedawna propozycja pracowników MFW przedstawia plan z jasnymi celami, pragmatycznymi działaniami i wykonalnymi kosztami. Opiera się ona na bieżących pracach WHO, jej partnerów w inicjatywie Akceleratora Dostępu do Narzędzi COVID-19 (ACT) i jej globalnym programie dostępu do szczepionek COVAX, a także na pracach Grupy Banku Światowego, WTO i wielu innych, oraz wspiera te prace.

Szacuje się, że koszt 50 miliardów dolarów pozwoli na szybsze zakończenie pandemii w krajach rozwijających się, zmniejszenie liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych, przyspieszenie ożywienia gospodarczego oraz wygenerowanie około 9 bilionów dolarów dodatkowej produkcji globalnej do 2025 roku. Jest to korzyść dla wszystkich – podczas gdy około 60 procent zysków trafi na rynki wschodzące i do gospodarek rozwijających się, pozostałe 40 procent przyniesie korzyść krajom rozwiniętym. A to wszystko bez uwzględnienia nieocenionych korzyści dla zdrowia i życia ludzi.

Co się z tym wiąże?

Po pierwsze, zwiększamy nasze ambicje i szybciej szczepimy więcej osób: WHO i jej partnerzy COVAX postawili sobie za cel zaszczepienie około 30% populacji we wszystkich krajach do końca 2021 roku. Jednak dzięki innym umowom i inwestycjom, które mogą się pojawić, cel ten może osiągnąć nawet 40 procent, a w pierwszej połowie 2022 roku – co najmniej 60 procent.

Aby to osiągnąć, konieczne jest dodatkowe finansowanie dla krajów o niskim i średnim dochodzie, przy czym bardzo znaczna część tego finansowania będzie miała formę dotacji i finansowania koncesjonowanego. Aby pilnie wprowadzić więcej szczepionek do broni, należy niezwłocznie przekazywać dawki do krajów rozwijających się w sposób zsynchronizowany z krajowymi planami wdrażania szczepionek, w tym poprzez COVAX. Potrzebna jest również współpraca w dziedzinie handlu, aby zapewnić swobodny przepływ transgraniczny oraz rosnące dostawy surowców i gotowych szczepionek.

Po drugie, zabezpieczenie się przed zagrożeniami, takimi jak nowe odmiany choroby, które mogą wymagać szczepień przypominających. Oznacza to inwestycje w dodatkowe moce produkcyjne w zakresie szczepionek, wynoszące co najmniej miliard dawek, dywersyfikację produkcji w regionach o niewielkich obecnych mocach produkcyjnych, dzielenie się technologią i know-how, zwiększenie nadzoru genomicznego i nadzoru łańcucha dostaw oraz plany awaryjne na wypadek mutacji wirusa lub zakłóceń w dostawach.

Należy usunąć wszelkie przeszkody w zwiększeniu dostaw i wzywamy członków WTO do przyspieszenia negocjacji w celu znalezienia pragmatycznego rozwiązania kwestii własności intelektualnej. Wiele krajów o niskim i średnim dochodzie podejmuje również działania mające na celu inwestowanie we własne lokalne zdolności produkcyjne, co ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zakończenia tej pandemii, ale również dla przygotowania się na kolejną.

Po trzecie, natychmiastowe zwiększenie ilości testów i śledzenia, dostaw tlenu, środków terapeutycznych i środków zdrowia publicznego, przy jednoczesnym przyspieszeniu wprowadzania szczepionek oraz inicjatywy ACT-Accelerator. WHO, UNICEF, Bank Światowy i Gavi przeprowadziły ocenę gotowości do przyjęcia szczepionek w ponad 140 krajach rozwijających się, a także zapewniły wsparcie i finansowanie w terenie, aby przygotować się do wprowadzenia szczepionek na rynek.

A co z kosztami?

Z 50 miliardów dolarów, istnieją mocne argumenty za dotacjami w wysokości co najmniej 35 miliardów dolarów. Rządy państw G20 wysłały pozytywne sygnały, uznając znaczenie zapewnienia około 22 miliardów dolarów dodatkowego finansowania na rok 2021 dla akceleratora ACT.

Dodatkowe finansowanie w wysokości około 13 miliardów dolarów jest potrzebne do zwiększenia podaży szczepionek w 2022 roku oraz dalszego zwiększania skali badań, terapii i nadzoru. Pozostała część całego planu finansowania – około 15 miliardów dolarów – może pochodzić od rządów krajowych wspieranych przez wielostronne banki rozwoju, w tym 12 miliardów dolarów z instrumentu finansowego Banku Światowego przeznaczonego na szczepienia.

Aby plan zadziałał, konieczne są dwa dodatkowe wymogi: szybkość i koordynacja.

Wymaga on wstępnego finansowania, wstępnych darowizn szczepionek oraz wstępnych inwestycji zapobiegawczych i planowania – a nie zobowiązań, których realizacja może być powolna. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie te środki zostały udostępnione jak najszybciej.

Wymaga to również skoordynowanych działań globalnych, opartych na pełnej przejrzystości procesu zamówień i dostaw. Sukces strategii zależy od współdziałania wszystkich stron – publicznych, prywatnych, międzynarodowych instytucji finansowych i fundacji.

Zainwestowanie 50 miliardów dolarów w celu położenia kresu pandemii jest potencjalnie najlepszym wykorzystaniem publicznych pieniędzy, jakiego będziemy świadkami w ciągu naszego życia. Spowoduje to ogromną dywidendę rozwojową oraz przyspieszy wzrost gospodarczy i dobrobyt na całym świecie. Ale okno możliwości szybko się zamyka – im dłużej będziemy zwlekać, tym bardziej będzie to kosztowne, w ludzkim cierpieniu i stratach ekonomicznych.

W imieniu naszych czterech organizacji ogłaszamy dziś nowe zobowiązanie do wspólnej pracy nad zwiększeniem potrzebnego finansowania, pobudzeniem produkcji i zapewnieniem płynnego przepływu szczepionek i surowców przez granice, aby radykalnie zwiększyć dostęp do szczepionek w celu wsparcia działań w zakresie ochrony zdrowia i ożywienia gospodarczego oraz aby przynieść potrzebną nadzieję.

Nasze instytucje podejmują działania, aby przekształcić tę nadzieję w rzeczywistość:

MFW przygotowuje bezprecedensowy przydział specjalnych praw ciągnienia (SDR), aby zwiększyć rezerwy i płynność finansową swoich członków. WHO poszukuje źródeł finansowania, aby zaspokoić pilne potrzeby swojego strategicznego planu gotowości i reagowania oraz partnerstwa ACT-Accelerator, przy czym pula dostępu do technologii COVID-19 (C-TAP) zachęca do dzielenia się know-how i technologią. Do połowy roku Bank Światowy uruchomi projekty szczepionek w co najmniej 50 krajach, a Międzynarodowa Korporacja Finansowa pracuje nad zmobilizowaniem sektora prywatnego do zwiększenia dostaw szczepionek dla krajów rozwijających się. A WTO pracuje nad uwolnieniem łańcuchów dostaw, aby plan się powiódł.

Położenie kresu pandemii jest problemem możliwym do rozwiązania, który wymaga globalnego działania – teraz.

Zbierzmy się wszyscy razem i wykonajmy to zadanie.

Kristalina Georgieva jest Dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego; Tedros Adhanom Ghebreyesus jest Dyrektorem Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia; David Malpass jest Prezesem Grupy Banku Światowego; a Ngozi Okonjo-Iweala jest Dyrektorem Generalnym Światowej Organizacji Handlu.

IMF Communications Department
MEDIA RELATIONS

PRESS OFFICER: RAPHAEL ANSPACH

PHONE: +1 202 623-7100EMAIL: [email protected]

@IMFSpokesperson
Źródło i odnośniki.

 

 

Ważne –> [IMF, WHO, WB] Nowe zobowiązanie na rzecz równości szczepień i zwalczenia pandemii. Czyli 50 miliardów Euro z twoich podatków.
Przewiń do góry