Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Szokujące badanie ujawnia, że „strzały” c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Szokujące badanie ujawniło przerażające niebezpieczeństwa związane ze szczepionkami mRNA COVID-19 wywołującymi chorobę opartą na prionach, powodującą stopniową degenerację mózgu. Priony indukowane przez szczepionkę mRNA mogą powodować choroby neurodegeneracyjne, ponieważ pamięć długotrwała jest podtrzymywana przez białka podobne do prionów. W badaniu stwierdzono, że szczepionka oparta na mRNA może również powodować ALS, zwyrodnienie przednich płatów skroniowych, chorobę Alzheimera i inne neurologiczne choroby zwyrodnieniowe u odbiorców szczepionki.

Interakcja pomiędzy prionami SARS-COV-2 a receptorami ACE2

Zewnętrzna powłoka białka spike koronawirusa zawiera „prionopodobne regiony”, które zapewniają wirusowi bardzo wysoką adhezję do receptorów ACE2 w ludzkim organizmie.

Zostało to udokumentowane w badaniu zatytułowanym „SARS-CoV-2 Prion-Like Domains in Spike Proteins Enable Higher Affinity to ACE2”, opublikowanym przez Human Microbiology Institute:

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Interakcje pomiędzy aminokwasami PrD a nieprionopodobnymi regionami SARS-.
CoV-2 RBD i ACE2.

Obecność i unikalne rozmieszczenie domen prionopodobnych w domenach wiążących receptor białka kolca SARS-CoV-2 jest szczególnie interesujące, ponieważ chociaż białka SARS-CoV-2 i SARS-CoV S mają ten sam receptor komórki gospodarza, enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), SARS-CoV-2 wykazuje 10- do 20-krotnie wyższe powinowactwo do ACE2.

Przeskok międzygatunkowy

Ten szczególny związek pomiędzy białkiem S i receptorem ACE2 jest kluczem do infekcji międzygatunkowej, która umożliwiła koronowirusowi przejście od zwierząt do ludzi.

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Specjalny związek pomiędzy białkiem S i receptorem ACE2 jest kluczem do międzygatunkowej iniekcji, która umożliwiła koronawirusowi przeskoczenie ze zwierząt na ludzi.

Niezwykłym faktem jest to, że koronawirus przenoszony przez nietoperze nie może bezpośrednio zainfekować ludzkiego ciała, nie mówiąc już o wirusie, który może przenosić się z człowieka na człowieka.

Ten międzygatunkowy skok nie był naturalny i został osiągnięty przez zespół kierowany przez Batwoman z Chin, Shi Zhengli. Więcej na ten temat można przeczytać szczegółowo w COVID19 Files – Scientific Investigation On Mysterious Origin Of Coronavirus.

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Oto, co Batwoman z Chin miała do powiedzenia, gdy GreatGameIndia ujawniła badania przeprowadzone w Instytucie Wirusologii w Wuhan.

Były one finansowane w ramach eksperymentów „gain-of-function” przez rząd USA za pośrednictwem Petera Daszaka, prezesa EcoHealth Alliance.

Tuszowanie

Interesujące jest to, że Peter Daszak jest tym samym człowiekiem, który zaaranżował publikację „naukowej” pracy w Lancet twierdząc, że wirus dokonał skoku międzygatunkowego w sposób naturalny.

Jak ten sam facet, który sfinansował eksperymenty mające na celu dokonanie skoku międzygatunkowego wirusa, może twierdzić, że wyewoluował on w sposób naturalny?

Jeśli myślisz, że to oburzające, poczekaj na to.

Prezes EcoHealth Alliance, Peter Daszak to ten sam człowiek, którego WHO wysłała do Chin, aby zbadał, czy wirus powstał w sposób naturalny, czy też został zmodyfikowany przez koronawirusy.

Kolejną osobą związaną z zespołem jest holenderski wirusolog Ron Fouchier, kolejny kluczowy dla śledztwa koronawirusowego, który stworzył również śmiertelnie niebezpiecznego zmutowanego wirusa H5N1.

Szczepionki COVID-19 mRNA i choroby oparte na prionach

Czym są priony

Dzięki eksperymentom tych wybitnych naukowców wirus zawiera domeny prionopodobne w regionie receptorowym białka kolca.

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Priony są błędnie uformowanymi białkami posiadającymi zdolność do przenoszenia swojego błędnego kształtu na normalne warianty tego samego białka. Charakteryzują one kilka śmiertelnych i przenoszonych chorób neurodegeneracyjnych u ludzi i wielu innych zwierząt.

Jak działają szczepionki mRNA

Posłańczy RNA (mRNA) to jednoniciowa cząsteczka naturalnie występująca we wszystkich komórkach. Przenosi on instrukcje tworzenia białek z naszych genów, znajdujących się w jądrze komórkowym, do cytoplazmy, czyli głównego organu naszych komórek.

Enzymy w cytoplazmie następnie tłumaczą informacje zapisane w mRNA i tworzą białka.

Szczepionka mRNA dostarcza do naszych komórek instrukcje dotyczące wytwarzania białka bakteryjnego lub wirusowego. Nasz układ odpornościowy reaguje na te białka i rozwija narzędzia, które pozwalają mu reagować na przyszłe infekcje danym patogenem.

Szczepionka mRNA wywołuje choroby oparte na prionach

Badania wykazały, że zmiany w redagowaniu RNA powodują choroby prionowe – śmiertelne zaburzenia neurodegeneracyjne charakteryzujące się szybko postępującą demencją.

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

Badania wykazały, że zmiany w edycji RNA powodują choroby prionowe – śmiertelne zaburzenia neurodegeneracyjne charakteryzujące się szybko postępującą demencją.

Teraz, gdy szczepionka z mRNA wywołuje odpowiedź immunologiczną, organizm może sam zacząć tworzyć priony indukowane przez szczepionkę, naśladując ich obecność w białku kolca, powodując chorobę opartą na prionach u odbiorców szczepionki.

Ryzyko takiego stanu rzeczy zostało ocenione przez dr J. Barta Classena, który jest autorem pracy (czytaj poniżej) w Microbiology & Infectious Diseases zatytułowanej „Covid-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease”.

Rozwój nowych technologii szczepionek był w przeszłości nękany problemami. Obecnie stosowane szczepionki oparte na RNA przeciwko SARS-CoV-2 zostały zatwierdzone w USA w trybie nagłym, bez szeroko zakrojonych długoterminowych badań bezpieczeństwa.

Autorzy oceniali szczepionkę pod kątem możliwości wywołania choroby opartej na prionach u osób, które otrzymały szczepionkę.

Szokujące badanie ujawnia, że "strzały" c***d mogą stopniowo degenerować twój mózg z powodu choroby prionowej

 

Zawiłe mechanizmy neurodegeneracji w chorobach prionowych

Sekwencja szczepionkowego RNA, jak również docelowe interakcje białek spike były analizowane pod kątem ich zdolności do przekształcania wewnątrzkomórkowych białek wiążących RNA: TAR DNA binding protein (TDP-43) i Fused in Sarcoma (FUS) do ich patologicznych konformacji prionowych.

Wyniki wskazują, że RNA szczepionki posiada specyficzne sekwencje, które mogą indukować fałdowanie TDP-43 i FUS do ich patologicznych konformacji prionowych.

Fałdowanie TDP-43 i FUS do ich patologicznych konformacji prionowych jest znane jako przyczyna ALS, zwyrodnienia przedniego płata skroniowego, choroby Alzheimera i innych neurologicznych chorób zwyrodnieniowych.

Wyniki badania, jak również dodatkowe potencjalne zagrożenia, skłaniają autora do stwierdzenia, że zatwierdzenie szczepionek opartych na RNA dla SARS-CoV-2 było przedwczesne i że szczepionka może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Priony utrzymują pamięć długotrwałą

Wywołane przez szczepionkę priony mogą powodować choroby neurodegeneracyjne, ponieważ pamięć długotrwała jest utrzymywana przez białka prionopodobne. Cząsteczki pamięci są normalnymi wersjami białek prionowych.

W czterech pracach opublikowanych w Neuron and Cell Reports, laboratorium dr Kandel wykazało, że białka prionopodobne – podobne do prionów odpowiedzialnych za chorobę szalonych krów u bydła i chorobę Creutzfeldta-Jakoba u ludzi – są krytyczne dla utrzymania pamięci długotrwałej u myszy i prawdopodobnie u innych ssaków.

Kiedy w mózgu tworzy się pamięć długotrwała, między neuronami powstają nowe połączenia, które ją przechowują. Ale te fizyczne połączenia muszą być utrzymywane, aby pamięć trwała, w przeciwnym razie rozpadną się, a pamięć zniknie w ciągu kilku dni.

 

Wspomnienia są przechowywane przez długi czas z pomocą prionów-podobnych białek zwanych CPEB. Priony CPEB agregują i utrzymują synapsy, które zapisują pamięć.

Kiedy priony CPEB nie są obecne lub są inaktywowane, synapsy rozpadają się i pamięć zanika.

– David Sulzer, PhD, Centrum Medyczne Uniwersytetu Columbia

Priony i choroba Creutzfeldta-Jakoba
Wiadomo również, że priony powodują chorobę neurodegeneracyjną zwaną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD).

Według CDC Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest szybko postępującym, niezmiennie śmiertelnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które uważa się za spowodowane przez nieprawidłową izoformę glikoproteiny komórkowej znanej jako białko prionowe.

Zgodnie z danymi CDC, choroba ta jest szybko postępująca i zawsze śmiertelna. Zakażenie tą chorobą prowadzi do śmierci zwykle w ciągu 1 roku od początku choroby.

Źródło