Specyfikacja “zielonego certyfikatu” gotowa.

Miesiąc po przedstawieniu przez Komisję Europejską wniosku w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego przedstawiciele sieci e-zdrowia uzgodnili wytyczne opisujące główne specyfikacje techniczne dla wdrożenia systemu, jak poinformowała Komisja w dniu 22 kwietnia.

Jest to kluczowy krok w kierunku stworzenia niezbędnej infrastruktury na poziomie UE, powiedziała Komisja.

W dniu 17 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący stworzenia zielonego certyfikatu cyfrowego, który ma ułatwić swobodne przemieszczanie się na terytorium Unii Europejskiej w czasie pandemii wirusa Covid-19.

Cyfrowy zielony certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, otrzymała negatywny wynik testu lub wyzdrowiała po Covid-19.

“Równocześnie zachęca się państwa członkowskie do szybkiego wprowadzenia niezbędnych rozwiązań technicznych na szczeblu krajowym” – czytamy w oświadczeniu Komisji z 22 kwietnia.

“Niezwykle ważne jest, aby przyspieszyć prace nad wdrożeniem technicznym, równolegle do trwającego procesu legislacyjnego, aby zapewnić wprowadzenie cyfrowych zielonych certyfikatów w całej UE do czerwca 2021 r.”.

Uzgodniona specyfikacja techniczna obejmuje strukturę danych i mechanizmy kodowania, w tym kod QR, które zapewnią, że wszystkie certyfikaty, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, będą mogły być odczytywane i weryfikowane w całej UE.

W wytycznych opisano również bramę UE.

Utworzona przez Komisję brama umożliwi wymianę kluczy do podpisu elektronicznego, dzięki czemu autentyczność zielonych certyfikatów cyfrowych będzie mogła być weryfikowana w całej UE.

Przez bramę nie będą przechodzić żadne dane osobowe posiadaczy certyfikatów, ponieważ nie są one niezbędne do weryfikacji.

Wreszcie, wytyczne opisują referencyjne implementacje oprogramowania do wydawania Cyfrowych Zielonych Certyfikatów, referencyjną aplikację do weryfikacji certyfikatów oraz szablon aplikacji portfelowej dla obywateli do ich przechowywania.

Wprawdzie to państwa członkowskie UE będą musiały stworzyć te systemy na poziomie krajowym, ale wdrożenia referencyjne pomogą przyspieszyć ich wdrożenie, ponieważ państwa członkowskie będą mogły się na nich oprzeć – stwierdziła Komisja.

Aby zielone certyfikaty cyfrowe mogły zostać wprowadzone w czerwcu, wdrożenie techniczne musi postępować równolegle z procesem legislacyjnym.

Kolejnym krokiem po stronie technicznej jest obecnie utworzenie infrastruktury krajowej, wprowadzenie krajowych rozwiązań w zakresie wydawania, weryfikacji i przechowywania cyfrowych zielonych certyfikatów oraz utworzenie bramki unijnej, stwierdziła Komisja.

Po zakończeniu fazy pilotażowej w maju, brama UE powinna być gotowa w czerwcu, aby państwa członkowskie mogły się do niej podłączyć.

Źródło: https://sofiaglobe.com/2021/04/22/covid-19-eu-countries-agree-on-technical-specifications-of-digital-green-certificate/

DOŁĄCZ DO AKCJI "ZATRZYMAJ NIEWOLNICTWO"

Specyfikacja “zielonego certyfikatu” gotowa.
Przewiń do góry