Forum

Dołącz do nas
lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Szablony pism, sprzeciwów, odwołań...

  1. Sprzeciw od wyroku nakazowego:

Wystarczy w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wyroku wysłać do Sądu załączone pismo (praktycznie wystarczy pierwsze zdanie). Po otrzymaniu sprzeciwu Sąd automatycznie kieruje sprawę na wokandę, unieważniając tym samym wyrok nakazowy.

2. Wniosek o uchylenie mandatu karnego:

W przeciągu 7 dni od daty mandatu należy złożyć do Sądu wniosek... cięższa sprawa, ale spróbować można, motywując np. zastraszeniem przez funkcjonariusza, stresem itp. PAMIĘTAJMY!!! Zawsze starajmy się nagrywać wszystkie interwencje.

3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji:

Wzór dotyczy sprawy w Głogowie, przy nieznanych personaliach funkcjonariuszy policji, ale można go dopasować do dowolnych potrzeb...

4. Zaświadczenie... inny dokument..

Zaświadczenie dla Pani albo Pana... Inny dokument do wydrukowania, pocięcia i rozdania.... Oczywiście podpisujemy osobiście i okazujemy (nie dajemy) w razie żądania funkcjonariusza. Nie słyszałem, żeby prawomocność któregokolwiek z tych dokumentów była zakwestionowana przez sąd.

 

Dodane pliki:
Ter has reacted to this post.
Ter
  • Karta obywatela
  • Odpowiedź na wezwanie sądu, przykład pisma
Dodane pliki:
Przewiń do góry