Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane

Pfizer/Biontech opublikowały 37-stronicowy “arkusz informacyjny” na temat bezpieczeństwa i stosowania ich szczepionki. Odnosi się on do aktualnego statusu badań nad szczepieniami w ramach pozwolenia na stosowanie w stanach zagrożenia (EUA). Takie treści są przemilczane przez media głównego nurtu, które wolą paplać dogmaty rządzących: Korzyści byłyby większe niż szkody, dzieci byłyby narażone na ryzyko. W prawdzie dzieci chorują niezwykle rzadko lub łagodnie – ale co najmniej 80% z nich musi liczyć się z traumatycznymi skutkami ubocznymi.

Rozkład wieku zachorowań na COVID w USA jest podobny do rozkładu w Niemczech, gdzie wczoraj opublikowaliśmy odpowiednie statystyki oparte na danych z Instytutu Paula Ehrlicha (statystyki sugerują: ryzyko szczepień dla osób poniżej 50 roku życia masowo wyższe niż ryzyko “zachorowań” na COVID). Na przykład w Nowym Jorku (populacja 8,4 mln) z COVID19 były dotychczas związane 24 zgony dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. 18 z nich cierpiało na poważne schorzenia, a w przypadku 2 nie wiadomo, co się stało. Dzieci i młodzież przechodzą zakażenie bardzo łagodnie, jeśli w ogóle, co zostało potwierdzone przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC): Większość dzieci z COVID19 ma łagodne objawy lub nie ma żadnych.

Aktualna tabela przedstawia rozkład zgonów związanych z Covid-19 w amerykańskim obszarze metropolitalnym Nowy Jork (8,4 mln mieszkańców).

Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane

 

Wcześniej istniejące dolegliwości obejmują: astmę, choroby serca, osłabiony układ odpornościowy, otyłość, cukrzycę, choroby nerek, choroby wątroby i nowotwory.

Źródło: Departament Zdrowia Miasta Nowy Jorkhttps://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data-totals.page

Niezależnie od zaledwie kilku krytycznych przypadków, ludzie namawiają do szczepień

Jednak systemowe media i urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym wbijają ludziom do głowy, że dzieci są zagrożone i pilnie muszą być szczepione eksperymentalnymi szczepionkami mRNA. Dane Pfizer/Biontech pokazują obecnie, że nawet u 80% dzieci występują skutki uboczne, które mogą prowadzić do poważnych urazów i prawdopodobnie utrwalają w umysłach przymusowo zaszczepionych głęboką nieufność do systemu opieki zdrowotnej. Dzieje się tak dlatego, że dzieci i młodzież od 12 roku życia nie mogą samodzielnie podjąć decyzji o swoim szczepieniu, a w przypadku osób chronionych i pilnowanych szczepienie jest zawsze przymusem.

Niezwykle wysoki wskaźnik działań niepożądanych

W nowym arkuszu informacyjnym stwierdzono, że szczepionka firmy Biontech/Pfizer została przetestowana na 1097 dzieciach i młodych ludziach w wieku od 12 do 15 lat. W procesie tym 78,9 procent zaszczepionych, czyli 8,66 z 1,097 dzieci, rozwinęło jakąś formę efektu ubocznego. Działania niepożądane określono jako “łagodne” u 466, “umiarkowane” u 393 i “ciężkie” u 7.

Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane

Badanie zostało przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oprócz 1 127 dzieci i młodzieży zaszczepionych pierwszą dawką i 1 097 drugą dawką, 1 127 i 1 078 dzieci i młodzieży zaszczepiono również roztworem soli fizjologicznej jako placebo. Różnice są bardzo znaczące; spośród dzieci zaszczepionych prawdziwą szczepionką, ponad 5 razy więcej skarżyło się na efekty uboczne w ciągu pierwszych 7 dni.

Jedno na pięcioro dzieci ma wysoką gorączkę
Działania niepożądane obejmowały:

Pierwsze szczepienie

Gorączka powyżej 38 stopni C (114)
Zmęczenie (677)
ból głowy (623)
dreszcze (311)
Wymioty (31)
Biegunka (90)
Ból mięśni (272)
Ból stawów (109)

Drugie szczepienie

Gorączka powyżej 38 stopni C (215)
Zmęczenie (726)
Ból głowy (708)
Dreszcze (455)
Wymioty (29)
Biegunka (65)
Ból mięśni (355)
bóle stawów (173)

Wśród możliwych poważnych działań niepożądanych obserwowanych częściej u zaszczepionych niż w grupie porównawczej było potencjalnie śmiertelne zapalenie wyrostka robaczkowego. W tym przypadku Pfizer/Biontech odrzuca jednak związek ze szczepieniem.

Ciężkie działania niepożądane prowadzące do zgonu u 660 000 dzieci w porównaniu z 295 zgonami (w większości przypadków przed zachorowaniem)
Liczba ciężkich działań niepożądanych jest podawana przez Pfizer/Biontech jako 0,4-0,8 proc. zaszczepionych. Obecnie w USA żyje około 82 milionów ludzi w wieku od 0 do 19 lat. (Źródło: Piramida Ludności). Gdyby wszystkie te dzieci i młodzież zostały zaszczepione, ciężkich działań niepożądanych można by się spodziewać u 330 000 do 660 000 osób! W porównaniu z wcześniejszą liczbą 295 ofiar śmiertelnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat (niespójność wieku wynika z dostępnych danych, niemniej jednak porównanie lub oszacowanie jest łatwo możliwe). Odpowiednie liczby osób, które rzekomo zmarły z powodu Covid-19, można znaleźć w załączniku do tego artykułu.

Ze statystyk i doświadczeń innych krajów wiemy, że należy się również spodziewać wielu zgonów. Norwegia wstrzymała szczepienia Astrazeneca ze względów statystycznych, ponieważ spodziewano się co najmniej 10 martwych dzieci w wyniku objęcia szczepieniami. Oczekiwane liczby są znacznie wyższe i bardziej dramatyczne w USA.

Zalecana wzmożona czujność

Pfizer/Biontech wzywa personel medyczny podający szczepionki do zgłaszania wszystkich zdarzeń niepożądanych do amerykańskiej bazy danych VAERS. Przekazywanie danych jest obowiązkowe w przypadkach, gdy szczepionka została podana nieprawidłowo, wystąpiły poważne działania niepożądane, poważne reakcje zapalne, pacjenci muszą być hospitalizowani lub umierają po szczepieniu z powodu Covid-19.

Dodatek: Rozkład wieku domniemanych zgonów spowodowanych przez Covid w USA.
Stany Zjednoczone liczą 328,2 mln mieszkańców. Zakażenie Covid-19 odnotowano w 295 zgonach (!) dzieci i młodzieży, obok innych rozpoznań. Źródło: CDC

Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane

 

U 388 zmarłych osób poniżej 25 roku życia (niestety tabela nie jest konsekwentnie zgodna z pierwszą) udokumentowano wcześniejsze choroby lub choroby współistniejące. Wynika z tego, że praktycznie żadne dziecko lub nastolatek nie zmarło “wyłącznie” z powodu Covid-19.

Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane

Źródło

Badanie Pfizer: u 79% zaszczepionych dzieci w wieku powyżej 12 lat wystąpiły działania niepożądane
Przewiń do góry