57 najlepszych naukowców i lekarzy ujawnia szokujące badania na temat sz-ek CD i żąda natychmiastowego zaprzestania wszystkich sz-ń

Grupa 57 wiodących naukowców, lekarzy i ekspertów ds. polityki wydała raport, w którym kwestionuje bezpieczeństwo i skuteczność obecnych szczepionek COVID-19, a teraz wzywa do natychmiastowego zakończenia wszystkich programów szczepień. Zachęcamy do przeczytania i udostępnienia tego potępiającego raportu.

57 najlepszych naukowców i lekarzy ujawnia szokujące badania na temat sz-ek CD i żąda natychmiastowego zaprzestania wszystkich sz-ń

Istnieją dwa pewniki dotyczące globalnej dystrybucji szczepionek Covid-19. Pierwszym z nich jest to, że rządy i zdecydowana większość mediów głównego nurtu naciskają ze wszystkich sił, aby te eksperymentalne leki trafiły do jak największej liczby ludzi. Drugim jest to, że ci, którzy są gotowi stawić czoła pogardom, jakie wiążą się z zadawaniem poważnych pytań na temat szczepionek, są kluczowymi graczami w naszym nieustającym wysiłku szerzenia prawdy.

Ponżej możesz przeczytać kopię tego manuskryptu. Został przygotowany przez około 50 wysoce szanowanych lekarzy, naukowców i ekspertów polityki publicznej z całego świata, by zostać wysłanym do światowych przywódców, i do wszystkich, którzy są związani z produkcją i dystrybucją różnych szczepionek Covid-19 będących obecnie w obiegu.

Wciąż jest zbyt wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i konieczności stosowania szczepionek Covid-19. To badanie to bomba, którą powinni zobaczyć wszyscy, niezależnie od ich poglądów na temat szczepionek. Nie ma wystarczającej liczby obywateli, którzy zadają pytania. Większość ludzi po prostu wykonuje polecenia rządów, tak jakby zasłużyły one na nasze pełne zaufanie. Nie. Ten rękopis jest krokiem naprzód, jeśli chodzi o odpowiedzialność i swobodny przepływ informacji na ten kluczowy temat. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie go i szerokie rozpowszechnianie.

Masowe szczepienia przeciwko SARS-CoV-2: Pilne pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, które wymagają odpowiedzi od międzynarodowych agencji zdrowia, organów regulacyjnych, rządów i twórców szczepionek
Roxana Bruno1, Peter McCullough2, Teresa Forcades i Vila3, Alexandra Henrion-Caude4, Teresa García-Gasca5, Galina P. Zaitzeva6, Sally Priester7, María J. Martínez Albarracín8, Alejandro Sousa-Escandon9, Fernando López Mirones10, Bartomeu Payeras Cifre11, Almudena Zaragoza Velilla10, Leopoldo M. Borini1, Mario Mas1, Ramiro Salazar1, Edgardo Schinder1, Eduardo A Yahbes1, Marcela Witt1, Mariana Salmeron1, Patricia Fernández1, Miriam M. Marchesini1, Alberto J. Kajihara1, Marisol V. de la Riva1, Patricia J. Chimeno1, Paola A. Grellet1, Matelda Lisdero1, Pamela Mas1, Abelardo J. Gatica Baudo12, Elisabeth Retamoza12, Oscar Botta13, Chinda C. Brandolino13, Javier Sciuto14, Mario Cabrera Avivar14, Mauricio Castillo15, Patricio Villarroel15, Emilia P. Poblete Rojas15, Bárbara Aguayo15, Dan I. Macías Flores15, Jose V. Rossell16, Julio C. Sarmiento17, Victor Andrade-Sotomayor17, Wilfredo R. Stokes Baltazar18, Virna Cedeño Escobar19, Ulises Arrúa20, Atilio Farina del Río21, Tatiana Campos Esquivel22, Patricia Callisperis23, María Eugenia Barrientos24, Karina Acevedo-Whitehouse5,*.

1Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. República Argentina.
2Baylor University Medical Center. Dallas, Texas, USA.
3Monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat, Hiszpania.
4INSERM U781 Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Paris Descartes-Sorbonne Cité, Institut Imagine, Paryż, Francja.
5Szkoła Nauk Przyrodniczych. Uniwersytet Autonomiczny w Querétaro, Querétaro, Meksyk.
6Ostatni profesor Immunologii Medycznej. Universidad de Guadalajara, Jalisco, Meksyk.
7Médicos por la Verdad Puerto Rico. Centrum Medyczne Ashford. San Juan, Puerto Rico.
8Wieloletni profesor klinicznych procesów diagnostycznych. Uniwersytet w Murcji, Murcia, Hiszpania.
9Urolog Hospital Comarcal de Monforte, Uniwersytet Santiago de Compostela, Hiszpania.
10Biólogos por la Verdad, Hiszpania.
11Na emeryturze biolog. Uniwersytet w Barcelonie. Specjalizuje się w mikrobiologii. Barcelona, Hiszpania.
12Centrum Medycyny Integracyjnej MICAEL (Medicina Integrativa Centro Antroposófico Educando en Libertad). Mendoza, Repubblica Argentina.
13Médicos por la Verdad Argentina. República Argentina. ´
14Médicos por la Verdad Uruguay. República Oriental del Uruguay.
15Médicos por la Libertad Chile. República de Chile.
16Lekarz, specjalista ortopeda. República de Chile.
17Médicos por la Verdad Perú. República del Perú.
18Médicos por la Verdad Guatemala. República de Guatemala.
19Concepto Azul S.A. Ekwador.
20Médicos por la Verdad Brasil. Brasil.
21Médicos por la Verdad Paraguay.
22Médicos por la Costa Rica.
23Médicos por la Verdad Bolivia.
24Médicos por la Verdad El Salvador.
* Korespondencja: Karina Acevedo-Whitehouse, [email protected]

Streszczenie

Od początku wybuchu epidemii COVID-19 rozpoczął się bezprecedensowy wyścig w testowaniu nowych platform mających zapewnić odporność przeciwko SARS-CoV-2, co doprowadziło do awaryjnego zatwierdzenia różnych szczepionek. Pomimo postępu we wczesnej terapii wielolekowej dla pacjentów z COVID-19, obecnie obowiązującym nakazem jest jak najszybsze uodpornienie światowej populacji. Brak dokładnych badań na zwierzętach przed rozpoczęciem badań klinicznych oraz dopuszczenie do użytku na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa uzyskanych podczas badań trwających krócej niż 3,5 miesiąca, budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa tych szczepionek. Niedawno zidentyfikowana rola glikoproteiny Spike wirusa SARS-CoV-2 w wywoływaniu uszkodzenia śródbłonka charakterystycznego dla COVID-19, nawet przy braku zakażenia, jest niezwykle istotna, biorąc pod uwagę, że większość dopuszczonych szczepionek indukuje wytwarzanie glikoproteiny Spike u biorców. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania działań niepożądanych oraz szeroki zakres ich rodzajów, jak również możliwość nasilenia choroby wywołanej przez szczepionkę, immunopatologię Th2-, autoimmunizację i unikanie odporności, istnieje potrzeba lepszego zrozumienia korzyści i zagrożeń wynikających z masowych szczepień, szczególnie w grupach, które zostały wykluczone z badań klinicznych. Mimo apeli o ostrożność, ryzyko szczepień przeciwko SARS-CoV-2 zostało zminimalizowane lub zignorowane przez organizacje zdrowotne i władze państwowe. Apelujemy o potrzebę pluralistycznego dialogu w kontekście polityki zdrowotnej, podkreślając krytyczne pytania, które wymagają pilnych odpowiedzi, jeśli chcemy uniknąć globalnej erozji zaufania publicznego do nauki i zdrowia publicznego.

Wstęp

Od momentu ogłoszenia pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. na całym świecie odnotowano ponad 150 milionów przypadków i 3 miliony zgonów. Pomimo postępu w zakresie wczesnej ambulatoryjnej, wielolekowej terapii dla pacjentów wysokiego ryzyka, co spowodowało 85% redukcję hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19 [1], obecnym paradygmatem kontroli jest masowe szczepienie. Chociaż doceniamy wysiłek włożony w opracowanie, produkcję i zatwierdzenie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, jesteśmy zaniepokojeni, że ryzyko zostało zminimalizowane lub zignorowane przez organizacje zdrowotne i władze rządowe, pomimo wezwań do ostrożności [2-8].

Szczepionki przeciwko innym koronawirusom nigdy nie zostały dopuszczone do stosowania u ludzi, a dane uzyskane w trakcie opracowywania szczepionek przeciwko koronawirusom mających wywoływać przeciwciała neutralizujące wskazują, że mogą one pogarszać przebieg choroby COVID-19 poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (antibody-dependent enhancement, ADE) i immunopatologię Th2, niezależnie od platformy szczepionki i metody jej podawania [9-11]. Wiadomo, że u zwierząt zaszczepionych przeciwko SARS-CoV i MERS-CoV po prowokacji wirusem dochodzi do nasilenia choroby, co przypisuje się kompleksom immunologicznym i wychwytywaniu wirusa przez makrofagi z udziałem Fc, co zwiększa aktywację komórek T i stan zapalny [11-13].

W marcu 2020 roku immunolodzy szczepionkowi i eksperci w dziedzinie koronawirusów ocenili ryzyko związane ze szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 na podstawie badań szczepionki przeciwko SARS-CoV w modelach zwierzęcych. Grupa ekspertów stwierdziła, że ADE i immunopatologia stanowią realny problem, ale stwierdziła, że ich ryzyko jest niewystarczające, aby opóźnić badania kliniczne, chociaż konieczne będzie stałe monitorowanie [14]. Chociaż nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie ADE i immunopatologii związanej ze szczepionką u ochotników immunizowanych szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2 [15], dotychczasowe badania bezpieczeństwa nie dotyczyły tych poważnych działań niepożądanych (SAE). Biorąc pod uwagę, że obserwacja ochotników nie przekraczała 2-3,5 miesiąca po podaniu drugiej dawki [16-19], jest mało prawdopodobne, aby takie SAE zostały zaobserwowane. Mimo92 błędów w raportowaniu nie można pominąć faktu, że nawet uwzględniając liczbę podawanych szczepionek, zgodnie z amerykańskim systemem zgłaszania niepożądanych działań szczepionek (VAERS, Vaccine Adverse Effect Reporting System), liczba zgonów na milion podanych dawek szczepionek wzrosła ponad 10-krotnie. Uważamy, że istnieje pilna potrzeba otwartego dialogu naukowego na temat bezpieczeństwa szczepionek w kontekście immunizacji na szeroką skalę. W niniejszej pracy opisujemy niektóre z zagrożeń związanych z masowymi szczepieniami w kontekście kryteriów wykluczenia z badań klinicznych fazy 3 oraz omawiamy SAE zgłoszone w krajowych i regionalnych systemach rejestracji działań niepożądanych. Zwracamy uwagę na pytania bez odpowiedzi i zwracamy uwagę na potrzebę bardziej ostrożnego podejścia do masowych szczepień.

Kryteria wykluczenia z badania fazy 3 SARS-CoV-2

Z nielicznymi wyjątkami, z badań nad szczepionką SARS-CoV-2 wykluczono osoby starsze [16-19], co uniemożliwiło określenie występowania eozynofilii poszczepiennej i nasilonego stanu zapalnego u osób starszych. Badania nad szczepionkami przeciwko SARS-CoV wykazały, że immunizowane myszy w podeszłym wieku były szczególnie narażone na wystąpienie zagrażającej życiu immunopatologii Th2 [9,20]. Pomimo tych dowodów oraz niezwykle ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 u osób starszych, kampanie masowych szczepień od początku koncentrowały się na tej grupie wiekowej. Z większości badań wykluczono również ochotników w ciąży i karmiących, a także osoby z przewlekłymi i poważnymi schorzeniami, takimi jak gruźlica, zapalenie wątroby typu C, choroby autoimmunologiczne, koagulopatie, nowotwory i obniżenie odporności [16-29], chociaż obecnie oferuje się im szczepionkę pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa.

Innym kryterium wykluczenia z prawie wszystkich badań była wcześniejsza ekspozycja na SARS-CoV-2. Jest to o tyle niefortunne, że pozbawiło nas możliwości uzyskania niezwykle istotnych informacji dotyczących poszczepiennego ADE u osób, które już mają przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ADE nie jest systematycznie monitorowane w żadnej grupie wiekowej lub medycznej, której obecnie podaje się szczepionkę. Ponadto, mimo że znaczna część populacji posiada już przeciwciała [21], badania w celu określenia statusu przeciwciał SARS-CoV-2 przed podaniem szczepionki nie są przeprowadzane rutynowo.

Czy poważne działania niepożądane szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 pozostaną niezauważone?

COVID-19 obejmuje szerokie spektrum kliniczne, od bardzo łagodnej do ciężkiej patologii płucnej i śmiertelnej choroby wielonarządowej z zaburzeniami stanu zapalnego, układu sercowo-naczyniowego i krzepnięcia krwi [22-24]. W tym sensie przypadki ADE lub immunopatologii związanej ze szczepionką byłyby klinicznie nie do odróżnienia od ciężkiej postaci COVID-19 [25]. Ponadto, nawet w przypadku braku wirusa SARS-CoV-2, sama glikoproteina Spike powoduje uszkodzenie śródbłonka i nadciśnienie in vitro i in vivo u chomików syryjskich poprzez zmniejszenie regulacji enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) i upośledzenie funkcji mitochondriów [26]. Chociaż wyniki te wymagają potwierdzenia u ludzi, implikacje tego odkrycia są porażające, ponieważ wszystkie szczepionki dopuszczone do stosowania w nagłych wypadkach opierają się na dostarczaniu lub indukowaniu syntezy glikoprotein Spike. W przypadku szczepionek mRNA i szczepionek zawierających wektory adenowirusowe nie przeprowadzono ani jednego badania dotyczącego czasu trwania wytwarzania kolców u ludzi po szczepieniu. Zgodnie z zasadą ostrożności można założyć, że synteza kolców indukowana szczepionką może wywołać objawy kliniczne ciężkiego zakażenia COVID-19 i błędnie zostać zaliczona do nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. Jeśli tak, to prawdziwe niekorzystne skutki obecnej globalnej strategii szczepień mogą nigdy nie zostać poznane, chyba że badania specjalnie zbadają tę kwestię. Istnieją już dowody nie mające związku przyczynowego z przejściowym lub trwałym zwiększeniem138 liczby zgonów spowodowanych szczepieniem COVID-19 w niektórych krajach (ryc. 1) i w świetle patogenności wirusa Spike zgony te muszą być dogłębnie zbadane w celu ustalenia, czy są związane ze szczepieniem.

 

Niespodziewane niepożądane reakcje na szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

Innym krytycznym zagadnieniem, które należy rozważyć, biorąc pod uwagę globalną skalę szczepień przeciwko SARS-CoV-2, jest autoimmunizacja. SARS-CoV-2 ma liczne białka immunogenne, a wszystkie epitopy immunogenne, z wyjątkiem jednego, są podobne do białek ludzkich [27]. Mogą one stanowić źródło antygenów, prowadząc do autoimmunizacji [28]. Prawdą jest, że takie same efekty można by zaobserwować podczas naturalnego zakażenia SARS-CoV-2, jednak szczepienia są przeznaczone dla większości światowej populacji, podczas gdy szacuje się, że tylko 10% światowej populacji zostało zakażone SARS-CoV-2, jak twierdzi dr Michael Ryan, szef ds. sytuacji kryzysowych w Światowej Organizacji Zdrowia. Nie udało nam się znaleźć dowodów na to, że którakolwiek z obecnie dopuszczonych do obrotu szczepionek przesiewała i wykluczała homologiczne immunogenne epitopy, aby uniknąć potencjalnej autoimmunizacji spowodowanej patogennym primingiem.

Niektóre działania niepożądane, w tym zaburzenia krzepnięcia krwi, zostały już zgłoszone u zdrowych i młodych osób poddanych szczepieniu. Przypadki te doprowadziły do zawieszenia lub wycofania z użycia w niektórych krajach szczepionek ChAdOx1-nCov-19 i Janssen wektorowanych adenowirusowo. Obecnie uważa się, że szczepienie ChAdOx1-nCov-19 może powodować zakrzepową małopłytkowość immunologiczną (immune thrombotic thrombocytopenia – VITT), w której pośredniczą przeciwciała aktywujące płytki krwi przeciwko czynnikowi płytkowemu-4, co klinicznie naśladuje autoimmunologiczną małopłytkowość indukowaną heparyną [29]. Niestety, ryzyko to zostało przeoczone przy dopuszczaniu tych szczepionek do obrotu, chociaż trombocytopenia wywołana adenowirusem jest znana od ponad dekady i jest konsekwentnie występującym zjawiskiem w przypadku wektorów adenowirusowych [30]. Ryzyko VITT byłoby przypuszczalnie wyższe u osób już narażonych na zakrzepy krwi, w tym u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne [31], co sprawia, że klinicyści powinni odpowiednio doradzać swoim pacjentom.

Na poziomie populacyjnym mogą również wystąpić skutki związane ze szczepionką. SARS-CoV-2 jest szybko ewoluującym wirusem RNA, który do tej pory wytworzył ponad 40 000 wariantów [32,33], z których niektóre dotyczą domeny antygenowej glikoproteiny Spike [34,35]. Biorąc pod uwagę wysoki odsetek mutacji, indukowana szczepionką synteza wysokiego poziomu przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2-Spike może teoretycznie prowadzić do suboptymalnej odpowiedzi przeciwko kolejnym zakażeniom innymi wariantami u zaszczepionych osób [36], zjawisko znane jako “pierwotny grzech antygenowy” [37] lub priming antygenowy [38]. Nie wiadomo, w jakim stopniu mutacje wpływające na antygenowość SARS-CoV-2 utrwalą się podczas ewolucji wirusa [39], ale szczepionki mogłyby prawdopodobnie działać jako siły selekcyjne napędzające warianty o wyższej zakaźności lub zakaźności. Biorąc pod uwagę duże podobieństwo między znanymi wariantami SARS-CoV-2, scenariusz ten jest mało prawdopodobny [32,34], ale jeśli przyszłe warianty miałyby się bardziej różnić pod względem kluczowych epitopów, globalna strategia szczepień mogła pomóc w ukształtowaniu jeszcze bardziej niebezpiecznego wirusa. Na to ryzyko zwrócono ostatnio uwagę WHO w formie listu otwartego [40].

Dyskusja

Przedstawione tu zagrożenia stanowią główną przeszkodę w kontynuowaniu globalnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Dowody na bezpieczeństwo wszystkich szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 są potrzebne przed narażeniem większej liczby osób na ryzyko tych eksperymentów, ponieważ wypuszczenie szczepionki kandydującej bez czasu na pełne zrozumienie wynikającego z niej wpływu na zdrowie mogłoby doprowadzić do zaostrzenia obecnego kryzysu światowego [41]. Niezbędna jest klasyfikacja ryzyka wśród odbiorców szczepionek. Według rządu brytyjskiego osoby poniżej 60. roku życia mają wyjątkowo niskie ryzyko zgonu z powodu COVID-191 187 . Jednak według danych Eudravigillance większość poważnych działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 występuje u osób w wieku 18-64 lat. Szczególny niepokój budzi planowany harmonogram szczepień dzieci w wieku 6 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dr Anthony Fauci przewidywał ostatnio, że nastolatki w całym kraju zostaną zaszczepione jesienią, a młodsze dzieci na początku 2022 roku, natomiast w Wielkiej Brytanii oczekuje się na wyniki badań, aby rozpocząć szczepienia 11 milionów dzieci poniżej 18. roku życia. Brak jest naukowego uzasadnienia dla poddawania zdrowych dzieci eksperymentalnym szczepionkom, biorąc pod uwagę, że Centers for Disease Control and Prevention szacuje, że w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 mają one 99,997% szans na przeżycie. Nie dość, że COVID-19 nie ma znaczenia jako zagrożenie dla tej grupy wiekowej, to nie ma żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających skuteczność lub efektywność szczepionki w tej populacji, ani wykluczających szkodliwe skutki uboczne tych eksperymentalnych szczepionek. W tym sensie, gdy lekarze doradzają pacjentom selektywne podanie szczepionki COVID-19, istnieje ogromna potrzeba lepszego zrozumienia korzyści i ryzyka związanego z jej podaniem, zwłaszcza w grupach niedostatecznie przebadanych.

Podsumowując, w kontekście pośpiesznego dopuszczania do użytku szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 oraz obecnych luk w naszym rozumieniu ich bezpieczeństwa, należy postawić następujące pytania:

  • Czy wiadomo, czy krzyżowo reagujące przeciwciała z poprzednich zakażeń koronawirusem lub przeciwciała indukowane szczepionką 206 mogą wpływać na ryzyko niezamierzonej patogenezy po szczepieniu szczepionką COVID-19?
  • Czy specyficzne ryzyko wystąpienia ADE, immunopatologii, autoimmunizacji i poważnych działań niepożądanych zostało jasno przedstawione odbiorcom szczepionki, aby spełnić standard etyki medycznej dotyczący zrozumienia pacjenta w celu wyrażenia świadomej zgody? Jeśli nie, to jakie są tego przyczyny i jak można to wdrożyć?
  • Jakie jest uzasadnienie dla podawania szczepionki każdemu człowiekowi, skoro ryzyko zgonu z powodu COVID-19 nie jest jednakowe w różnych grupach wiekowych i stanach klinicznych, a z badań fazy 3 wyłączono osoby starsze, dzieci i częste schorzenia szczególne?
  • Jakie są prawa pacjentów, jeśli szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 wyrządzi im szkodę? Kto pokryje koszty leczenia? Jeżeli roszczenia miałyby być zaspokojone z pieniędzy publicznych, czy społeczeństwo zostało poinformowane, że producenci szczepionek uzyskali immunitet, a ich odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań dla osób poszkodowanych przez szczepionkę została przeniesiona na podatników?

W kontekście tych obaw, proponujemy wstrzymanie masowych szczepień i rozpoczęcie pilnego pluralistycznego, krytycznego i opartego na naukowych podstawach dialogu na temat szczepień przeciwko SARS-CoV-2 pomiędzy naukowcami, lekarzami, międzynarodowymi agencjami zdrowia, organami regulacyjnymi, rządami i twórcami szczepionek. Jest to jedyny sposób na wypełnienie obecnej luki pomiędzy dowodami naukowymi a polityką zdrowia publicznego w zakresie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Jesteśmy przekonani, że ludzkość zasługuje na głębsze zrozumienie ryzyka niż to, które jest obecnie przedstawiane jako oficjalne stanowisko. Otwarty dialog naukowy jest pilny i niezbędny, aby uniknąć erozji zaufania publicznego do nauki i zdrowia publicznego oraz aby zapewnić, że WHO i krajowe władze zdrowotne chronią interesy ludzkości podczas obecnej pandemii. Pilne jest przywrócenie polityce zdrowia publicznego medycyny opartej na dowodach naukowych, polegającej na starannej ocenie odpowiednich badań naukowych. Konieczne jest podążanie za nauką.

1 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reported-sars-cov-2-deaths-in-england/covid-19-confirmed-deaths-in-england-report

Oświadczenie o konflikcie interesów

Autorzy deklarują, że badania zostały przeprowadzone przy braku jakichkolwiek komercyjnych lub finansowych powiązań, które mogłyby być interpretowane jako potencjalny konflikt interesów.

Referencje: na stronie źródłowej

Źródło

57 najlepszych naukowców i lekarzy ujawnia szokujące badania na temat sz-ek CD i żąda natychmiastowego zaprzestania wszystkich sz-ń
Przewiń do góry